GRAY không chấp nhận những trường hợp trả hàng hoặc đổi hàng với kích thước và màu sắc sản phẩm khác.

Trong trường hợp Quý Khách tìm thấy bất kỳ hư hỏng từ ban đầu, xin vui lòng liên hệ với GRAY trong vòng 5 ngày làm việc thông qua mục LIÊN HỆ.

Nếu sản phẩm được giao ở trạng thái lỗi từ ban đầu , GRAY đảm bảo nhận đổi trả hàng trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.

Ngoài những điều đã được nêu ở trên, GRAY không chấp nhận việc trả hàng hoặc đổi hàng với những trường khác. Xin Quý Khách vui lòng xác nhận chính sách hoàn tiền để biết rõ chi tiết.