Thông thường GRAY sẽ giao hàng trong vòng 5 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

Trong trường hợp Quý Khách mua sản phẩm đặt trước và sản phẩm thông thường cùng một lúc, GRAY sẽ giao hàng theo thời gian vận chuyển của sản phẩm đã đặt trước.

Trong trường hợp Quý Khách muốn vận chuyển những sản phẩm này riêng, xin vui lòng đặt hàng từng sản phẩm theo đơn hàng riêng biệt.

Những sản phẩm đã được đặt hàng chỉ được đóng gói cùng nhau nếu Quý Khách thanh toán toàn bộ cùng một lúc.